Vzteklina nejen v Řecku

Dne 15. listopadu byla na hranicích Řecka a Albánie (Západní Makedonie) diagnostikována u lišky vzteklina. Na hlášení o výskytu této člověku nebezpečné nákazy z území naší republiky už léta nejsme zvyklí. ČR je totiž prostá vztekliny od roku 2002, přičemž poslední výskyt byl u lišek zaznamenán právě před 10 lety.

Nicméně je třeba si uvědomit, že v Evropě jsou země, kde se vzteklina u volně žijících zvířat stále vyskytuje. Nejblíže je to v Polsku, i když v oblastech blízkých naší republice tomu tak není. Dále je třeba jmenovat Ukrajinu a pak balkánské země, jako například nyní i Řecko. Proto také situaci stále Státní veterinární správa monitoruje a jsme stále připraveni přijmout odpovídající opatření. Kdyby to bylo nutné, jsme s to zorganizovat vakcinaci volně žijících zvířat. Tuto vakcinaci jsme na našem území prováděli 20 let v období 1989 – 2009.

Sledování výskytu vztekliny se provádí u volně žijících i domácích zvířat. V roce 2011 bylo v ČR vyšetřeno celkem 3 846 zvířat, z toho volně žijících 3 541. Nejvíc bylo lišek – 3 416. Ročně se vyšetřují 4 lišky na 100 čtverečních kilometrů (zvířata uhynulá a ulovená s indikací k tomuto vyšetření). Abychom získali dostatečný počet lišek pro potvrzení nákazové situace, vyplácí se nálezné. Jistým, byť nevelkým rizikem by mohli být netopýři, u kterých se nákaza též vyskytuje. Domácích zvířat bylo vyšetřeno 305, z toho 176 koček a 119 psů. Přesvědčujeme se tak to tom, že přes 20 let organizovaná plošná vakcinace populací lišek byla účinná, a že vzteklina v ČR opravdu není.

S ohledem na okolní země i na možnosti cestování je nutné nadále vnímavá zvířata proti vzteklině vakcinovat. Jde především o psy. Vyplývá to také z ustanovení veterinárního zákona, který chovatelům ukládá povinnost zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí ve stáří od 3 do 6 měsíců očkováni a pak nadále udržováni v imunitě. Po poranění člověka je chovatel povinen předvést zvíře k veterinárnímu lékaři ke dvěma klinickým vyšetřením a to bezprostředně po poranění a pátý den po poranění. Tato vyšetření jsou nutná k vyloučení možnosti přenosu nákazy. V rámci tohoto vyšetření se rovněž kontroluje, zda je zvíře v imunitě proti vzteklině a proto je nutné předložit očkovací průkaz nebo pas zvířete, kde je očkování vyznačeno.

Zdroj: J. Duben, tisk. mluvčí SVS, 30. listopadu 2012