Sběr, zpracování, skladování, předosevní příprava a hodnocení kvality semen svídy krvavé

Svída krvavá (Cornus sanguinea L.) je středně velký až statný keř dorůstající do tří až pěti metrů. Kvete v květnu až červnu bělavými květy uspořádanými ve vrcholících. Plody jsou hořké, ale nikoliv jedovaté, nachově černé s kulovitou zelenou peckou o délce 4-4,5mm. Pecka je hladká nebo rýhovaná, uvnitř dělená na dvě pouzdra obsahující semena.

svída krvavá

svída krvavá

 Svída se vyskytuje na rozmanitých podložích, od kyselých hornin až po vápence. U nás je zastoupena po celém území. Roste jak na vlhčích tak na sušších lokalitách. Je to nenáročná dřevina, vyhovuje jí stanoviště plně osvětlené, ale snáší dobře i zastínění. Keře svídy krvavé jsou vhodné do živých plotů, dále se uplatňuje jako krycí či medonosná dřevina.

 Svída krvavá je jednou z typických dřevin, jenž můžeme najít v lužních lesích, smíšených lesích či lesostepích. Rozmnožuje se především pomocí kořenových výmladků, avšak ve školkařství se využívá taktéž její osivo. Jelikož u domácích keřů nejsou většinou k dispozici metodiky předosevní přípravy pro zajištění optimální výtěžnosti osiva, byly v letech 2005 až 2006 provedeny v Útvaru reprodukčních zdrojů Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. pokusy na klíčivost stratifikovaných semen a vzcházivost nestratifikovaných semen svídy krvavé. Na základě zjištěných výsledků byla zpracována metodická příručka, týkající se především předosevní přípravy semen svídy krvavé.

semeno svídy krvavé

Plody lze sbírat již od druhé poloviny srpna, kdy začínají dozrávat a černat. Plně dozrálé a vybarvené (černé) plody se nejčastěji sbírají v září či v první polovině října. I když lze vysévat celé plody svídy, pro skladování či obchodování s osivem je vhodné oplodí odstranit macerací ve vodě. Takto získané osivo lze skladovat a během zimy stratifikovat. Nejlepších výsledků klíčivosti dosáhneme po aplikaci teplo-studené stratifikace (1 měsíc při 20 °C + 4 měsíce při 4 °C).

 

 

 

 

více na: Metodický postup pro sběr, zpracování, skladování, předosevní přípravu a hodnocení kvality semen svídy krvavé  

Zdroj: L.Bezděčková, J. Řezníčková, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.