Výukové programy v Pražských lesích

Rádi bychom vám nabídli možnost se na jaře 2015 zúčastnit pilotních realizací terénních výukových programů v FSC lesích hlavního města Prahy, zaměřených na české a světové lesy a principy šetrného hospodaření s lesem.

Jedná se především o programy Les nebo paseka a Dobrý lesní hospodář určené pro 2. stupeň základních škol: Les nebo paseka pro 6. – 7. ročník, Dobrý lesní hospodář pro 8. – 9. ročník. Tyto programy žákům komplexně přiblíží lesní ekosystém z hlediska různých forem lesního hospodaření a multifunkčnosti lesa.

Programy rozvíjí vzdělávací oblasti RVP Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody, Člověk a příroda a průřezová témata Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

První dubnové realizace jsou podpořené Magistrátem hlavního města Prahy, a proto je nabízíme zdarma. Podrobnější informace o náplni jednotlivých programů a možných místech realizace najdete v ZDE.

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás na email: fsc.vzdelavani@czechfsc.cz nebo telefonicky na čísle +420 775 925 899.

Zdroj: www.czechfsc.cz, 24. února 2015