Vyšla nová metodika z řady Lesnický průvodce

Cílem metodiky je představit postupy analýz DNA s využitím jaderných mikrosatelitových lokusů pro získání genetických charakteristik především genetické diverzity,  heterozygotnosti, diferenciace a genetických vzdáleností významných populací jedle bělokoré a představit postupy ověřování příslušnosti jedinců náležejícím k určitému klonu na modelovém semenném sadu jedle bělokoré. Metodika je ke stažení zde: http://bit.ly/2fmMOo0. Metodiky z řady Lesnický průvodce vydává Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.