Výsadba kriticky ohrožené kuřičky hadcové je společným projektem lesníků, ochránců přírody a botaniků

Až tisíc padesát rostlin kriticky ohrožené kuřičky hadcové bylo v minulých dnech vysazeno v porostech spravovaných Lesy České republiky na Borovsku u vodní nádrže Želivka. Rostlina se na světě vyskytuje jen v Čechách.

Kuřička roste na dvou místech – v národní přírodní památce Hadce u Borovska, která je součástí evropsky významné lokality Želivka, a v přírodní památce Hadce u Hrnčíř.

„Český svaz ochránců přírody Vlašim ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd v Praze vytipovaly na Borovsku v našich hospodářských lesích devatenáct ploch, na nichž je možné obnovit populaci této rostliny. Vyšli jsme jim vstříc, takže se kuřičky vypěstované ze semen sebraných na skalkách obou institucí i zahrádkářů v rámci záchranného programu právě vysazují,“ řekl lesní správce z Ledče nad Sázavou Václav Husinec.

Kuřička hadcová je velmi nenápadná trsnatá rostlina, která se vyskytuje pouze na stanovištích tvořených hadcem. Tedy horniny pro ostatní rostliny mírně toxické. Preferuje skalní plošiny, štěrbiny hadcových skalek či rozvolněné trávníky ve světlých borech, osluněná stanoviště až polostín nedaleko ostatních rostlin.

Jakmile se změní její životní podmínky, například je místo více zastíněné, zarostlé jinými rostlinami nebo naopak vystavené extrémnímu horku, přestane se jí dařit a poměrně rychle uhyne. Trsy kuřičky tvoří drobné lodyhy dlouhé 5 až 15 cm s úzkými měkkými lístky připomínajícími jehličí.

Kuřička kvete v červnu a červenci drobnými bílými kvítky opylovanými vosičkami. Během horkého a suchého léta na skalkách usychá, ale pokud je příznivý podzim, opět obrazí a vykvete. Kuřička se rozmnožuje převážně pomocí semen či vegetativně rozpadem trsů.

Více čtěte na www.kuricka.cz.

Video o projektu na záchranu kuřičky hadcové můžete shlédnout zde.

Úvodní foto: Národní přírodní památka Hadce u Želivky, archiv ČSOP Vlašim

Zdroj: https://lesycr.cz/