Vyjádření Lesy ČR k obsahu článku „Lesy ČR porušují zákon a poškozují stát, zjistil NKÚ“ zveřejněnému dne 12.3.2012 serverem Aktualne.cz a k obdobným článkům v dalších médiích

Lesy ČR považují za nutné vyjádřit se k nadepsanému článku a dalším obdobným článkům, jež byly zveřejněny na zpravodajském serveru Aktualne.cz, Slvarium.cz atd., a to alespoň co do zavádějících a spekulativních tvrzení, které se týkají souběžných podnikatelských činností generálního ředitele Lesy ČR v dalších právnických subjektech. Generálním ředitelem Lesy ČR není porušován zákon ani není poškozován stát.

Co se týká spekulací nad shodou některých předmětů podnikání právnických osob, v nichž generální ředitel Ing. Svatopluk Sýkora vykonává funkci místopředsedy představenstva, či společníka nebo jednatele, a které mají shodný předmět podnikání se státním podnikem Lesy ČR, uvádějí Lesy ČR následující.

Společnost Pragosport, a.s., společnost REVITON s.r.o., nebo společnost YSB TRADING s.r.o. mají některá podnikatelská oprávnění, jako jsou koupězboží za účelem jeho dalšího prodeje, prodej, služby v oblasti administrativní správa a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob a provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, formálně shodné jako podnikatelská oprávnění státního podniku Lesy ČR, přičemž faktická podnikatelská činnost těchto právnických osob je však zcela odlišná. Například společnost Pragosport, a.s. po celou dobu své existence zaměřuje své obchodní aktivity na oblast sportu, v současné době převážně na výrobu, konstrukci a pokládání umělých sportovních povrchů a trávníků a nákup a prodej televizních přenosových zpráv ze sportovních akcí a soutěží různých sportovních odvětví.

Mezi uvedenými subjekty nedochází k vzájemné konkurenci na trhu, neboť faktické předměty jejich podnikání nejsou, ani nemohou být ve vzájemném soutěžním vztahu. V daném případě tak nemůže nastat situace vzájemného střetu zájmů těchto právnických osob. Dále je nutno uvést, že mezi uvedenými společnostmi a Lesy ČR nebyla uzavřena žádná smlouva ani mezi nimi neproběhla žádná obchodní aktivita. Z výše uvedených skutečností je jasně zřetelné, že generálním ředitelem LČR není porušován zákon ani není poškozován stát.

Také je nezbytné uvést, že Ing. Svatopluk Sýkora v rámci svého jmenování do funkce generálního ředitele státního podniku Lesy ČR řádně informoval o své funkci místopředsedy představenstva společnosti Pragosport, a.s., tehdejšího ministra zemědělství ČR, který souhlasil jménem zakladatele Lesy ČR s výkonem této funkce. O tomtéž byl také informován tehdejší předseda dozorčí rady Lesy ČR i tehdejší členové vedení podniku.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 15. března 2012