Vydejte se s psychologem na zelený ostrov

Chcete se nechat inspirovat příběhem nově vzniklého ostrova? Stát se pozorovateli jeho postupného osidlování rostlinami, živočichy a nakonec člověkem? Máte chuť proniknout do tajů školních projektů, objevit jednoduchý návod „Jak na to“? Nebo toužíte lépe porozumět chování lidí k přírodě? Pokud si alespoň na jednu otázku odpovídáte: „Ano“, pak pro vás máme dobrou zprávu.

Ve středu 9. listopadu 2011 se uskuteční již 12. ročník Veletrhu ekologických programů Vykev 2011, který pořádají Chaloupky o.p.s. ve spolupráci s agenturou ZERA pod záštitou Kraje Vysočina. Místem konání se pro letošní rok stane kulturní centrum v Brtnici.

„Účastníci se seznámí s formami podpory environmentálního vzdělávání v rámci projektu EVVO kraje Vysočina,“ upřesňuje program Jana Čížková, organizátorka veletrhu. Zkušení školní koordinátoři environmentální výchovy představí své školní projekty, účastníci se dále seznámí s nově vydanými regionálními učebnicemi. Poměrně velký prostor bude věnován praktickým dílnám, které povedou špičkoví lektoři. Školní projekt Zelený ostrov představí dlouholetá lektorka a autorka ekologických projektů Helena Nováčková, účastníci této dílny získají spoustu nových námětů pro práci s dětmi a také metodický materiál speciálně upravený pro 1. stupeň ZŠ. Jitka Kašová, dlouholetá učitelka a ředitelka ZŠ odhalí možnosti, výhody úskalí a omyli projektové výuky. Společně s psychologem Janem Krajhanzlem se účastníci pokusí odpovědět na otázky: „Jak lépe porozumět chování lidí k přírodě a jak tyto poznatky využít v pedagogické praxi?“

„Cílem této akce je setkání pedagogů se zájmem o environmentální výchovu, vzájemné předání zkušeností, možnost získání nových kontaktů a informací a navázání spolupráce,“ doplňuje Čížková.

Akce je areditovaná jako DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků). Veletrhu se může zúčastnit i veřejnost. Podrobný program a více informací naleznete na http://www.chaloupky.cz/

Zdroj: http://www.enviweb.cz/, 2.října 2011