Vrátí se drop velký na Moravu? Vzácný pták bude mít k dispozici dvě stě hektarů

Na Znojemsko by se mohl vrátit vzácný drop velký, jeden z nejtěžších létajících ptáků na světě. Pro svůj život potřebuje, aby se krajina obhospodařovala citlivým způsobem, což je také důvod, proč drop před dvaceti lety z volné přírody na jižní Moravě zmizel.
Způsob zemědělského hospodaření má podstatný vliv na množství rostlin a živočichů, kteří v krajině žijí. Drop velký je na intenzivní polní práce obzvláště citlivý, chybí mu tradiční zemědělské plodiny jako je vojtěška a také mu škodí intenzivní hnojení půd. Dropům vadí i intenzivní využívání ploch, které se dříve nechávaly ladem. Protože drop hnízdí na zemi, dochází i k likvidaci hnízd zemědělskou technikou.

Drop velký žije v nížinách a otevřené zvlněné krajině v sušších a teplejších oblastech, v České republice se trvale usídlil právě jen na Znojemsku. Počty hnízdících ptáků ale začaly prudce klesat v osmdesátých letech. Ještě v 70. letech minulého století se počet dropů na Znojemsku odhadoval na 40 jedinců, po roce 1996 byl však zaznamenán jediný případ hnízdění.

Proto Agentura ochrany přírody a krajiny ČR uzavřela dohodu s jednou z největších zemědělských firem na Znojemsku, Agrospolem Hrádek. Do dlouho připravovaného řešení zapojí AOPK sto hektarů státních pozemků, kde má právo hospodařit. Ochránci přírody vycházejí ze zkušeností ze sousedního Rakouska. Podle nich se jednoznačně ukazuje, že citlivé obhospodařovaní krajiny prospívá motýlům, drobným ptákům či koroptvím.

„Protože drop velký žije v Rakousku o pár kilometrů dál, doufáme, že mu změnou hospodaření připravíme podmínky pro jeho návrat. Místo systému příkazů a zákazů upřednostňujeme při zajišťování péče o krajinu spolupráci s místními hospodáři,“ vysvětluje František Pojer, ornitolog AOPK.

Zemědělci se zavázali vyčlenit přibližně sto hektarů velký blok půdy, kde bude vyseta speciálně navržená mozaika plodin (jetelotravní směsky, proso, vičenec, pohanka, vojtěška, řepka či ozimá pšenice a krmná kapusta). Část plodin bude víceletých, některé se na podzim zaorají, nebo sklidí.

Na tomto území nebudou používat chemická hnojiva a pesticidy, při kosení plodin se bude důsledně postupovat od středu k okrajům, aby zejména polní ptáci a savci měli možnost přesunout se do sousedního porostu. Na dalších více než sto hektarech kolem bude zemědělské hospodaření uzpůsobeno tak, aby ptáci a další živočichové nebyli rušeni. S realizací těchto opatření se začne letos na podzim.

Zdroj: www.ekolist.cz, autor: hch, 3. července 2014