Veřejnosti se v Jablunkově na Frýdecko Místecku otevřel nový vzdělávací areál „Les pro hru i poznání“

Lesy ČR nedávno v obci Jablunkov na Frýdecko Místecku v Moravskoslezském kraji otevřely pod výstižným názvem „Les pro hru i poznání“ zcela nový, volně přístupný vycházkovo – odpočinkový vzdělávací areál o lese a přírodě. Pro získávání a upevňování znalostí slouží nejen rodinám s dětmi, ale i školám. Areál se stává vhodným nástrojem tak zvané lesní pedagogiky. Do vybudování nového areálu Lesy ČR vložily 400 tisíc korun, které podnik hradil z Programu 2020. Ten celostátně slouží k podpoře veřejně prospěšných funkcí lesů.

Součástí areálu je krátká dětská naučná stezka s několika informačními a výukovými panely, dřevěný odpočinkový altán zároveň plnící funkci venkovní učebny pro skupinovou výuku lekcí lesní pedagogiky a geobotanická expozice obsahující lokální kameny a rostliny.

Kromě zajímavých informačních segmentů je areál vybaven i řadou tematických dětských herních prvků. Návštěva areálu tak dětem přináší nezapomenutelné, ale přitom poučné zážitky. Děti v místě najdou lanovou pyramidu, tůňku s typickými lokálními rostlinami, dřevěnou vyhlídkovou plošinu, povalový chodník a také lavičky.

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE:

Lesní pedagogika

je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou a poutavou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.

Lesní pedagog

je odborník s lesnickým vzděláním či praxí v lesnictví a úspěšný absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky naplňující její podstatu, který umí představit les zábavnou a poutavou formou.

Zástupci Lesů ČR, Ministerstva zemědělství a řady lesnických organizací v Brně 31. března letošního roku, u příležitosti veletrhu SILVA REGINA, podepsali dokument nazvaný „Akční plán k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů na období 2012-2014.“

Událost navázala na podpis podobného dokumentu z roku 2010, kterým lesní pedagogika v ČR získala jednotná pravidla. Lesní pedagogika umožňuje předávat zajímavé informace o lese a jeho významu široké veřejnosti srozumitelnou a jednoduchou formou, může se stát součástí komunikační strategie celého odvětví lesního hospodářství. 

Lesy ČR se dlouhodobě podílejí na lesnické osvětě. Zaměřují se nejen na lesní pedagogiku, ale také organizují Dny s Lesy ČR nebo nejrůznější tematické besedy.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 21. srpna 2012