V lesích u Rožnova se začalo těžit dříví pro Libušín

Dřevo, celkem 360 m3 jedlové a smrkové kulatiny, daruje podnik Lesy ČR Valašskému muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na obnovu národní kulturní památky Libušín. Těžit se začalo ve státních lesích u Rožnova pod Radhoštěm v úterý 15. listopadu. Těžbu a odvoz dříví zdarma zajišťují Vojenské lesy a statky ČR. Libuším vyhořel v březnu 2014.

„Už při původní stavbě Libušína použil architekt Dušan S. Jurkovič dřevo ze stromů, které rostly v blízkém okolí. Proto byla pro těžbu dříví použitého na obnovu této národní kulturní památky vybrána místní lokalita v kněhyňských lesích, tedy asi 700 metrů nad mořem,“ sdělil Jindřich Ondruš, ředitel Valašského muzea v přírodě. Státní les, ve kterém se těží, spravuje podnik Lesy České republiky. „Od začátku nám bylo jasné, že bychom chtěli jít příkladem v postoji k obnově zničeného Libušína. Vytipovali jsme proto vhodné porosty tak, aby poskytovaly dřevní hmotu odpovídající požadavkům projektu. Následně jsme čekali na signál od organizátorů soutěže na obnovu Libušína, abychom mohli spustit samotné těžby. Svému slibu dostojíme, a to i za pomoci kolegů z Vojenských lesů a statků, kteří poskytnuté dříví vytěží, přiblíží a dopraví,“ řekl Daniel Szórád, generální ředitel státního podniku Lesy ČR.

Lesníci vybrali nejkvalitnější dříví, tedy bez hnilob, poškození hmyzem či dřevokazných hub. Dřevo stahují z lesa koňské potahy a traktory, vše v režii Vojenských lesů a statků ČR. „Na dostupném místě se dřevo dále přeloží na přepravní techniku. Poté bude převezeno do technického zázemí zhotovitele stavby v Bystřičce, vzdálené od Libušína 40 kilometrů,“ uvedl výrobní náměstek Vojenských lesů a statků Libor Strakoš.

Těžit se bude do poloviny prosince. Obnova Libušína je hrazena z finančních prostředků Ministerstva kultury ČR, dary Zlínského a Moravskoslezského kraje, veřejnou sbírkou a pojišťovnou Kooperativa. „Předpokládáme, že bude nový Libušín postavený v druhé polovině roku 2019,“ dodal ředitel muzea Jindřich Ondruš.

KONTAKTY:

Ing. Bc. Jindřich Ondruš, ředitel muzea; ondrus@vmp.cz; +420 571 757 101

Bc. Pavlína Polášková, pracovník vztahů k veřejnosti; polaskova@vmp.cz; +420 571 757 173

Mgr. Eva Jouklová, tisková mluvčí státního podniku Lesy ČR; jouklova@lesycr.cz; +420 725257900

Zdroj: Tisková zpráva státního podniku Lesy ČR

http://www.lesycr.cz