V Srní se konala 10. evropská srnčí konference (10th European Roe Deer Meeting 2011)

Evropská srnčí konference se koná pravidelně každé 2 roky. Jejím obsahem je výzkum srnce obecného ze všech aspektů. V roce 2011 bylo rozhodnuto ji uspořádat v České republice, konkrétně v NP Šumava. Organizátorem akce byla tedy Správa NP a CHKO Šumava, kterou prezentoval Pavel Šustr z Telemetry Teamu. Konference se uskutečnila v hotelu Srní v termínu od 7. do 10. června 2011.

Jedním z důvodů, proč uspořádat tuto konferenci na hranici bývalé železné opony, byl pokus nalákat na ní výzkumné týmy z východní Evropy, které se těchto konferencí doposud účastnily jen ve velmi omezené míře. Tradičně se účastní z východu jen Slovinci a Českou republiku zastupuje NP Šumava.

„Tento záměr se příliš nezdařil, nové tváře z východu se nezúčastnily, takže zde byli opět jen Slovinci a dokonce nepřijel ani nikdo jiný z České republiky, kdo by se zajímal o výzkum srnce. Jinak ale přijeli zástupci 12 zemí, od Portugalska na západě, až po Slovinsko na východě a od Norska a Švédska na severu, po Itálii na jihu,“ řekl Pavel Šustr, zoolog Správy NP a CHKO Šumava.
První den konference byl věnován jednání pracovní skupiny EURODEER, která sdružuje týmy napříč Evropou, jež spojuje zájem o společnou analýzu telemetrických dat, týkajících se srnce. Výzkumný tým Telemetry teamu Správy NP a CHKO Šumava je také členem této skupiny. Jednání zahájila Francesca Cagnacci z Itálie, která v současnosti pracovní skupinu Eurodeer vede. Na jednání se probíraly detaily,týkající se analyzovaných dat a připravovaných společných vědeckých prací.

Následující dva dny bylo předneseno celkem 20 příspěvků v pěti sekcích. „První sekce se týkala především potravy srnce obecného. Druhá sekce byla věnována výzkumu chování srnce, v této sekci dominovaly příspěvky z německého výzkumného ústavu IZW z Berlína. Třetí sekce byla věnována výzkumu prostředí, ve kterém srnec žije. Druhý den byly prezentovány sekce týkající se managementu a monitoringu srnce a zbylé přednášky v sekci Ostatní,“ upřesnil Pavel Šustr.

Poslední den byla konference zakončena exkurzí do Národních parků Šumava a Bavorský les. Konkrétně účastníci navštívili informační středisko Bavorského lesa v Neuschönau a blízkou stromovou stezku, v druhé části absolvovali pěší exkurzi mezi Bučinou a Kvildou, kde navštívili různé typy managementu lesa.

„Konference měla po celou dobu velmi přátelskou atmosféru. Účastníci odjížděli spokojeni a bohatší o řadu nových informací,“ sdělil Pavel Šustr.

Další informace o konferenci je možné nalézt na webových stránkách: http://10roedeermeeting.npsumava.cz/

Zdroj: J. Zvettlerová, tisková referentka Správy NP a CHKO Šumava