V Národním parku Šumava se děti učí pod širým nebem

Více než 150 výukových programů si pro tento rok připravili pracovníci tří středisek environmentálního vzdělávání (SEV) Správy NP a CHKO Šumava pro děti mateřských, základních, středních a vysokých škol.

Střediska EV přichází každý rok s mnoha novinkami – ty pro letošní školní rok jsou představeny v materiálu Nabídka výukových programů středisek environmentální výchovy NP a CHKO Šumava pro školní rok 2011/2012. „Účastníci díky těmto programům získají mnoho nových poznatků, ale především se seznámí s jedinečností šumavské přírody. Nahlédnou do světa rostlin, mechů, kapradin, ale také pod hladinu řek, do tajů půdních živočichů či do zvuků lesa. Jak pro malé, tak i velké, jsou programy připravovány s důrazem na vysvětlení významu Národního parku Šumava,“ říká metodička SEV Martina Kučerová. Učitelé mohou vybírat nejen podle názvů programů, ale také mohou přihlédnout k zařazení výukových programů do vzdělávacích oblastí a oborů. Například, pokud žáci přichází na výukový program na téma „Rys ostrovid“, dozví se v rámci tohoto programu mnoho nového z předmětů jako člověk a jeho svět, český jazyk, výtvarná výchova, tělesná výchova a dalších. „Tato kombinace pomáhá dětem zapamatovat si nové informace hravou formou. Důraz je kladen na výuku pod širým nebem, pouze za nevlídného počasí jsou programy realizovány v učebnách středisek EV,“ zdůrazňuje Martina Kučerová. Díky podpoře Státního fondu životního prostředí mohou letošní rok učitelé vybírat i z nového tématu Bionika. Všechna střediska environmentální výchovy jsou proto vybavena mikroskopy, měřícími přístroji Pasco, GPS navigací a sněžnicemi. „Práce s moderní technikou motivuje žáky poznávat šumavskou přírodu,“ říká Stanislav Čtvrtník ze střediska EV ve Vimperku. Ti nejmenší se naopak budou setkávat se šumavskými skřítky a vílami. „Učitelé se naučí, kromě nových poznatků o šumavské přírodě, mnoho nových pohybových her,“ říká Martina Volfová ze střediska EV ve Vimperku, která se specializuje na propojení environmentálního vzdělávání s pohybovými aktivitami. Po šumavské stezce, tak je nazván jeden z nových výukových programů, který nabízí středisko EV v Kašperských Horách. „Na jedinečné zážitkové stezce v okolí střediska mohou ti nejmenší plnit jednoduché úkoly, pohybové jsou určeny těm větším, přemýšlivé pro moudré hlavičky i těžší pro ty, kteří již o šumavské přírodě něco vědí,“ říká Miroslava Michnová, vedoucí střediska EV v Kašperských Horách. Pro kolektivy, které si chtějí šumavskou přírodu užít co nejvíce, doporučujeme navštívit středisko environmentální výchovy ve Stožci, kde se děti v rámci pobytu dozví mnoho nového a zažijí i neopakovatelné chvíle. Výukové programy EV jsou u Správy NP a CHKO Šumava realizovány již od roku 1995. Hodnocení učitelů, které je obsaženo také ve zmiňovaném materiálu jen potvrzuje, že tato činnost je velice smysluplná a hodnotná. Součástí všech výukových programů, kromě na míru vyráběných pomůcek, jsou i pracovní listy, které dále mohou použít učitelé při výuce. „Pracovní listy jsou na vysoké úrovni nejen obsahově ale i graficky,“ říká paní učitelka Šandová ze ZŠ TGM Písek. Národní park Šumava je úžasným místem, kde i děti zapomenou, že se učí, což potvrzuje hodnocení paní učitelky Holubové ze základní školy Smetanova ve Vimperku: „Děti pracovaly se zájmem, ani si neuvědomovaly, že se učí něco nového.“ Kromě již zmiňovaných programů připravují střediska environmentální výchovy Správy pro všechny cílové skupiny řadu didaktických materiálů, které si mohou školy zakoupit. „Tyto materiály pomáhají dětem, ale i dospělým hravou formou užasnout nad krásou šumavské přírody, pomáhají nalézt cestu za poznáním,“ říká Martina Kučerová redaktorka mnoha těchto materiálů. O dalších projektech a programech, které připravují střediska EV Správy NP a CHKO Šumava, se dozvíte na http://www.npsumava.cz/ v sekci environmentální vzdělávání.

Zdroj: J.Zvettlerová, tisková referentka Správy NP a CHKO Šumava, 23. září 2011