Moravskoslezský kraj má svůj kalamitní štáb pro boj s kůrovcem

Plošné napadení smrkových lesů v Moravskoslezském kraji vygradovalo do nouzového stavu. Hejtman kraje Ivo Vondrák se proto rozhodl zřídit kalamitní štáb, který se bude situací intenzivně zabývat. První jednání této pracovní skupiny je svoláno na 18. července 2018.

 „Kůrovcovou kalamitou nejvíce trpí právě náš region. A situace se stále zhoršuje, proto bylo nutné přistoupit k tomuto razantnímu kroku. Členy nově vzniklého kalamitního štábu budou nejen odborníci na úseku lesního hospodářství, ale také zástupci vlastníků lesa, obcí a dalších institucí z oblastí nejvíce postižených míst našeho kraje. Budeme se intenzivně zabývat variantami, jak jednotlivým vlastníkům lesa v boji proti kůrovci pomoci,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Moravskoslezský kraj se chce zasadit o řešení kůrovcové kalamity a dopadů, které má na život v kraji. Bude po vlastnících lesů požadovat koncepci a návrhy opatření pro boj se škůdci. Bude také hledat lokality, které by mohly dočasně sloužit pro potřeby tzv. suchých či mokrých skladů vytěženého kůrovcového dříví. Dalším důležitým krokem pak budou opravy silnic, které jsou v důsledku nadlimitního odvážení dřeva poškozené těžkou dopravou.

„Jen v loňském roce se v Moravskoslezském kraji vytěžily skoro 3 miliony kubíků dříví. Z toho bylo 90 procent stromů pokáceno právě kvůli kůrovci. V dané situaci je jediným účinným řešením soustavné a včasné vyhledávání postižených stromů a okamžitá asanace napadeného dříví. Důležité je zasáhnout před dokončením vývoje a samotným výletem těchto škůdců,“ řekla náměstkyně hejtmana pro oblast životního prostředí Jarmila Uvírová a vysvětlila, že kůrovcem bývají souhrnně nazýváni škůdci lýkožrout smrkový a lýkožrout severský.

Zdroj: https://www.msk.cz/

Foto postižených lesů kůrovcem na Bruntálsku: archiv redakce Les aktuálně