V mezinárodní soutěži Mladí lidé v evropských lesích musí její účastníci prokázat teoretické i praktické dovednosti

ypefZlepšit povědomí o významu lesů a lesnictví pro rozvoj společnosti je cílem soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF). Při soutěži, kterou vyhlásil ministr zemědělství Marian Jurečka, mají mladí lidé od 13 do 19 let navíc možnost diskutovat, spolupracovat a navazovat nové kontakty se svými evropskými vrstevníky.

„Na soutěži, kterou naše Ministerstvo finančně podporuje, oceňuji, že v ní nejde pouze o zkoušení teoretických znalostí. Její mladí účastníci totiž musí prokázat i praktické dovednosti, které v budoucnu ve svém životě využijí,“řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Nyní se na středních lesnických školách a lesnických fakultách konají regionální kola, která skončí v polovině dubna. Jejich vítězové postoupí do národního kola. To se uskuteční 29. až 30. dubna v Kostelci nad Černými lesy, na podzim soutěž vyvrcholí mezinárodním kláním v Brašově v Rumunsku.

Úvodního kola, které se konalo ve spolupráci se státními podniky Lesy ČR a Vojenskými lesy a statky, se zúčastnilo 130 družstev na 19 místech České republiky. Žáci a studenti si tak prověřili nejen svoje teoretické, ale i praktické zkušenosti.

Lesy ČR uspořádaly 14 místních kol, a to například v Šumperku, Buchlovicích, Brně, Rychnově nad Kněžnou, Českých Budějovicích, Frýdlantu a Hradci Králové. Do regionálních kol postoupilo z 87 tříčlenných týmů nejlepších 19. „V botanické části soutěže se mladší i starší žáci nejvíce potýkali s poznáváním letorostů a semen dřevin, v zoologické časti pak s poznáváním stop zvěře,“ uvedl obchodní ředitel LČR Radovan Srba.

Soutěž oceňují učitelé i žáci. „Prověřování znalostí, dovedností i zručnosti v oblasti lesnictví je pro žáky velmi motivující. Nejen, že se na ni připravovali, ale i velmi těšili. Byli jsme spokojeni s organizací a také atmosféra, která po dobu soutěže panovala, byla příjemná. Rozhodně se velmi rádi zúčastníme příštího ročníku,“ řekla Kamila Sobotková, která na Základní škole na náměstí Republiky ve Znojmě učí přírodopis.

Soutěž se skládá z vědomostního testu a praktických úkolů. Žáci a studenti své znalosti získávají nejen při výuce, ale i ze studijních materiálů na internetových stránkách www.ypef.cz a www.ypef.eu.

Zdroj: R. Melichar, vedoucí Tiskového oddělení MZe, 24. března 2015