V lesích Olomouckého kraje žijí rys ostrovid i vlk obecný

Hnutí DUHA Olomouc ve spolupráci s dobrovolníky Vlčích hlídek a partnery v regionu od podzimu 2015 hledá v širší oblasti Jeseníků důkazy o přítomnosti velkých šelem a kočky divoké. Několikaměsíční práce přinesla věrohodné důkazy o pohybu rysa ostrovida a vlka obecného na území Olomouckého kraje.

Důležitou součástí projektu, na němž se podílí také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomoucko, státní podnik Lesy České republiky, Ostravská univerzita a Český svaz ochránců přírody Šumperk, byl monitoring pomocí fotopastí. Ochránci přírody jich umístili v terénu více než šedesát.

Cenné údaje o pohybu velkých šelem, ale i dalších zvláště chráněných druhů živočichů získali dobrovolníci Vlčích hlídek také v rámci víkendových kurzů ochrany velkých šelem. Těch Hnutí DUHA Olomouc zorganizovalo v Jeseníkách a okolí celkem 21, zúčastnilo se jich na 108 dobrovolníků.

Mezi nejvýznamnější získané záznamy patří doklady o pohybu vlka obecného na území Rychlebských hor a severní hranici CHKO Jeseníky. Na počátku ledna 2016 získali ochránci přírody videozáznam ze soukromé fotopasti, na níž byl zachycen vlk. V druhé polovině února dobrovolníci Vlčích hlídek nalezli v dalších dvou místech v Rychlebských horách stopní dráhy, které s největší pravděpodobností patřily také vlkovi. Jsou to první důkazy o pohybu vlka obecného v oblasti Jeseníků po více než deseti letech.

Na zcela opačném konci Olomouckého kraje, nedaleko Šternberka, se ochráncům podařilo získat věrohodné důkazy o pohybu rysa ostrovida, největší evropské kočkovité šelmy. „Při přesunu k jednomu ze zimovišť netopýrů, která pravidelně kontrolujeme, jsem ke svému překvapení objevil ve sněhu na lesní cestě stopy rysa ostrovida. Byly poměrně čerstvé, a tudíž zcela nezaměnitelné,“ sděluje Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. „Ostatně rozsáhlé lesy v oblasti Nízkého Jeseníku a navazující vojenský prostor Libavá jsou pro rysa vhodným prostředím s dostatkem kořisti,“ dodává.

Hnutí DUHA Olomouc vyhodnocovalo také hlášení o náhodných pozorováních a nálezech pobytových znaků získaných od lesníků, myslivců i z řad laické veřejnosti. „Lesníci jsou pro mapování velkých šelem velmi důležití, protože se v terénu pohybují denně a mají tak možnost zaznamenat mnoho stop. Jsem rád, že se naši pracovníci v celé oblasti aktivně zapojili do sledování pobytových znaků, které mohou vést k prokázání výskytu těchto ohrožených živočichů. Podařilo se jim mimo jiné fotograficky zdokumentovat stopy i stržené jedince srnčí zvěře, které následně posuzovali odborníci. Je vysoce pravděpodobné, že tyto strhy nesou známky ulovení rysem ostrovidem,“ uvedl Tomáš Pospíšil, ředitel Krajského ředitelství Šumperk, LČR, s.p.

„Při kontrole fotopastí bylo zaznamenáno množství pobytových znaků dalších zvláště chráněných druhů zvířat. Příkladem mohou být stopy vydry či údaje o jeřábkovi lesním, vzácném a nenápadném lesním ptáku. Tato data zaznamenáváme do nálezové databáze a jsou pro nás cenná zejména při rozhodování o ochraně území,“ vysvětluje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Olomoucko.

„Během pěti měsíců intenzivního terénního mapování, kdy bylo vykonáno 220 pochůzek o celkové délce 3 500 km, se bohužel nepodařilo prokázat výskyt rysa ostrovida ani vlka obecného přímo na území CHKO Jeseníky. Přítomnost velkých šelem tu není vyloučená, velmi pravděpodobně zde však nežijí stabilní populace. Za jejich absencí pravděpodobně stojí ilegální lov, izolovanost území od dalších populací velkých šelem a zvyšující se fragmentace krajiny,“ říká Jiří Beneš, koordinátor jesenického monitoringu z Hnutí DUHA Olomouc a dodává, že i nadále lze posílat fotografie neobvyklé stopy s měřítkem či jiného pobytového znaku na email stopy@selmy.cz.

Hnutí DUHA Olomouc tento monitoring šelem v širší oblasti Jeseníků pořádá v rámci projektů „Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000“ a „Zvyšování povědomí veřejnosti o nutnosti ochrany biodiverzity v ČR“ podpořených grantem z Lichtenštejnska, Islandu a Norska.

Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz, 27. dubna 2016