V Bílých Karpatech byla vyfotografována kočka divoká

V severní části Bílých Karpat získali zoologové koncem zimy unikátní snímky kočky divoké. Podle Hnutí Duha jde o první novodobý důkaz o přítomnosti této šelmy v Bílých Karpatech.

Na sérii fotografií je kočka zachycena, jak si nedaleko doupěte brousí drápy nebo se vyhřívá na slunci, což nasvědčuje trvalejšímu výskytu šelmy. Pokud se v dalších měsících a letech potvrdí, mohou přírodovědci překreslit západní hranici trvalého výskytu této vzácné šelmy v Karpatech, za kterou byla až doposud pokládána slovenská řeka Váh.

„Podle chování kočky u doupěte lze usuzovat na to, že zde pobývá už delší dobu, a tak doufáme, že se nám v létě podaří potvrdit i její rozmnožování. Nález mi udělal velkou radost a přinesl naději, že by se k nám kočky mohly ze Slovenska rozšířit nebo zde už možná jsou. Bílé Karpaty svojí nadmořskou výškou, členitým terénem a pozůstatky zachovalých přirozených lesů poskytují optimální biotop pro tento kriticky ohrožených druh šelmy,“ říká Jana Pospíšková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která se monitoringem kočky divoké dlouhodobě zabývá.

Nové snímky potvrzují, že se kočka divoká nenápadně vrací do české krajiny. V posledních letech ji fotopasti ochránců přírody zachytily také na Šumavě, v Javorníkách či v Českém lese, zatím však chyběly důkazy o jejím trvalém výskytu či dokonce rozmnožování.

Kočka divoká stejně jako vlk, rys či medvěd doplatila na systematické lidské pronásledování a během 19. století z naší krajiny zcela vymizela. Pro rozšíření koček divokých je podle ochránců přírody potřeba více starých stromů v lesích a ochrana listnatých lesů. „To, jestli tu kočka divoká i další druhy vzácných šelem vydrží, záleží i na tom, zda jejich výskyt budou tolerovat lidé. Největší hrozbu pro vzácné šelmy představuje pytláctví,“ dodává Pavel Dekař z Hnutí DUHA Bílé Karpaty.

Na lepší poznání výskytu kočky divoké v České republice se zaměřuje nový projekt Hnutí DUHA Olomouc, který se právě rozbíhá. Ekologická organizace bude monitorovat společně s dvěma českými univerzitami, správami dvou národních parků a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR kromě kočky divoké také vlka, rysa a medvěda ve většině našich pohraničních hor.

Zdroj: www.ekolist.cz, autor: zv, 7.dubna 215