V Beskydech sčítají vlky, medvědy a rysy

Ve čtvrtek 1. března začalo tradiční mapování velkých šelem v Beskydech. Stopy rysů, vlků a medvědů hledají pracovníci správ chráněných krajinných oblastí a národních parků. O víkendu se k nim připojí další zájemci.

„Podle stop ve sněhu či blátě a dalších pobytových znaků, jako je trus či kořist, zjišťujeme, kolik šelem se v území o rozloze 1200 km2 pohybuje,“ vysvětluje Dana Bartošová ze Správy CHKO Beskydy, která mapování koordinuje. Podle odhadů se v Beskydech vyskytuje kolem osma až deset rysů, tři až pět vlků a jeden až tři medvědi.

Beskydy jsou jediným místem, kde v České republice žijí všechny tři šelmy. Zatímco rys se vyskytuje i jinde, medvěda a vlka lze vystopovat jen ve zdejších lesích, kam se často zatoulají ze sousedního Slovenska. Cestu jim však komplikují nejen silnice s hustým provozem, ale i pytláci.

Při mapování výskytu šelem se stopaři v terénu pohybují po předem stanovených trasách na běžkách či sněžnicích, případně pěšky. K dispozici mají zákresové mapy a pomůcky pro dokumentaci. Při akci se kromě velkých šelem zaznamenává i výskyt ostatních druhů zvířat. Výsledky sčítání vyhodnocuje Správa CHKO Beskydy. Závěrečná zpráva ze „sčítání“ bude k dispozici zhruba za měsíc.

Rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk obecný jsou chráněni, jak českou, tak evropskou legislativou. Beskydy jsou proto zařazena mezi evropsky významné lokality velkých šelem. Počet šelem u nás ale bezprostředně souvisí se stavem populací těchto druhů na Slovensku a Polsku. Proto budou současně s českým mapováním výskyt šelem sledovat i v sousední CHKO Kysuce na Slovensku.

Mapování velkých šelem v Beskydech se poprvé uskutečnilo v roce 1984. Koná se tedy už po osmadvacáté.

Zdroj: http://www.ekolist.cz/, 2. března 2012, autor: hch