Ministr letos opět ocenil lesnický výzkum

Dlouholetý vědecký pracovník Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc. získal Uznání ministra zemědělství a předsedy České akademie zemědělských věd za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji. Uznání převzal při příležitosti zahájení 43. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích v rámci udělování Ceny ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2016. Konkrétně se jedná o certifikovanou metodiku Výchova porostů s douglaskou. Metodika zahrnuje postupy výchovy lesních porostů s douglaskou tisolistou, s odlišením postupů výchovy pro porosty z přirozené a umělé obnovy a s různým podílem příměsi. Lesnický výzkum realizovaný ve VÚLHM tak dostal ocenění již potřetí v řadě. Předloni si z rukou ministra zemědělství Mariana Jurečky a předsedy ČAZV Viléma Podrázského převzal  Cenu ministra zemědělství doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. a loni si z Budějovic odvezl Uznání ministra zemědělství doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.