ÚZEI pořádá kurzy pro odborné lesní hospodáře

a-hrefhttpcz-123rf-comprofile_vovikmarvovikmar-123rf-reklamni-fotografiea

Ústav zemědělské ekonomiky a informací připravil pod záštitou Ministerstva zemědělství – Sekce lesního hospodářství vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře. Cílem seminářů je poskytnout zájemcům informace o změnách a aktuálním stavu v oblasti legislativy lesního hospodářství, nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péčí o genofond lesních dřevin, ochrany lesa a hospodářské úpravy lesů. V průběhu kurzů budou účastníci rovněž seznámeni s finančními podporami v lesním hospodářství.

Celkem čtyři semináře se uskuteční 20. dubna ve Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škola B. Schwarzenberga v Písku, 27. dubna na Zámku Křtiny, 19. října ve Střední lesnické škole v Hranicích a poslední setkání bude 9. listopadu hostit Česká lesnická akademie Trutnov.

Program kurzu

08:30 – 9:00 Registrace

09:00 – 10:30 Legislativa v oblasti lesního hospodářství

10:40 – 12:10 Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péče o genofond lesních dřevin (zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

12:10 – 12:30 Hospodářská úprava lesů

12:30 – 13:15 Přestávka na oběd

13:15 – 14:15 Finanční podpory v lesním hospodářství

14:20 – 15:20 Ochrana lesa

15:30 – 16:30 Ochrana lesa

16:30 Zhodnocení a ukončení kurzu

Více informací, kontakt a přihlášku najdete na stránkách ÚZEI: http://www.uzei.cz/akce/vzdelavaci-kurzy-pro-odborne-lesni-hospodare7

Ilustrační foto: 123 RF

Autorské právo: http://cz.123rf.com/profile_vovikmar