Uvádění honiteb do souladu se zákonem

Píše se rok 2012 a možná se vám bude zdát, že titulek mého příspěvku není zcela v pořádku. Možná bychom se měli zabývat v této době blížícím se koncem uzavřených nájemních smluv na pronájem honiteb a to k 31. 3. 2013. Bohužel, ač se to zdá neuvěřitelné, titulek je zcela na místě. Netuším, kolik honiteb nebylo dosud uvedeno do souladu se zákonem vinou úředníků státní správy myslivosti, ale toto je další z mnoha případů.

Honitba X. měla být uvedena do souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti na základě Návrhu na uvedení společenstevní honitby X. do souladu se zákonem ve smyslu § 69, odst. 1, zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Návrh byl datován dne 16. 12. 2002, tzn. že v té době valná hromada musela rozhodnout o zachování společenstevní honitby X., která byla uznána rozhodnutím ze dne 12. 8. 1993, o celkové výměře 617 ha. Více zde:

Zdroj: www.myslivost.cz, 17. září 2012