Tisková zpráva Svazu obcí Národního parku Šumava

Šumavský národní park dostal skoro půl milionovou pokutu. Česká inspekce životního prostředí tak ohodnotila postup správy parku v letech 2010 a 2011. Je politováníhodné, že tato vysoká pokuta za chyby bývalého vedení SNPŠ přichází v době, kdy se park potýká se snižujícím se rozpočtem.

Kauzu rušení tetřeva již jednou projednával Nejvyšší správní soud a z jeho rozhodnutí z 15. 12. 2010 vyplývá, že: „populace ptáků nejsou ohroženy rušením vznikajícím pohybem lidí v jejich blízkosti“. Z dostupných dat ani nevyplývá, že by počty ptáků klesaly a že by docházelo k ohrožení populací tetřevů.

Obce vítají, že došlo k zastavení kůrovcové kalamity a podporují v tomto směru nové vedení parku, které postupovalo v souladu se zákonem. Svaz obcí Národního parku Šumava vnímá uloženou pokutu jako účelovou a předpokládá, že se Správa odvolá.

Představitelé obcí chtějí zejména nastolení jednoznačných pravidel, které kromě ochrany přírody také zajistí podporu rozvoje území a turistiky, která je pro mnoho obyvatel jediným zdrojem příjmů.

„Podkladem pro nová pravidla by mohla být dohoda téměř dvouletého jednání u kulatých stolů mezi představiteli obcí, krajů, ministerstva a ekologickými organizacemi“, říká Jiří Hůlka, předseda Svazu obcí NPŠ, „neboť již samotná existence NP Šumava omezuje v podstatě jakékoli podnikání“.

Jiří Hůlka, předseda Svazu obcí NPŠ

Zdroj: http://www.enviweb.cz/, 1. září 2012