Tetřev hlušec – pták roku 2012

ZÁKLADNÍ ÚDAJE Český název: tetřev hlušec Vědecký název: Tetrao urogallus Řád: hrabaví (Galliformes) Čeleď: tetřevovití (Tetraonidae) Hmotnost: průměrně 4 800 g kohout, 2 140 g slepice Délka křídla: průměrně 40 cm kohout, 29 cm slepice Věk: 10–12 let ve volné přírodě (v zajetí i 18 let) Tah: stálý pták Prostředí: rozlehlé komplexy jehličnatých či smíšených lesů Hnízdění: V. – VI. Snůška: 5 – 12 vajec Inkubace: 26 – 28 dní Vodění mláďat: VI. – IX. Potrava: jehlice, pupeny, bobule, listy; mláďata hmyzu Ochrana: uveden v Příloze I Směrnice o ptácích, kriticky ohrožený podle vyhl. 395/1992 Sb., uveden v červených seznamech ve většině zemí západní, střední a jihovýchodní Evropy Ptačí oblasti: Šumava a Beskydy. Více zde  

Zdroj: www.myslivost.cz, 15. dubna 2012