SVOL: Situace lesů je hrozivá. Pomůžou jim poslanci?

Poslanecká sněmovna projednala 5. prosince ve druhém čtení vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2019. Poslanec Stanislav Blaha předložil pozměňovací návrh, který podporu lesního hospodářství navyšuje o částku 5,8 miliardy korun. Pozměňovací návrh stejného znění podala i skupina poslanců Zdeněk Podal, Karla Maříková, Miloslav Rozner, Jaroslav Holík, Jiří Kobza, Radek Holomčík, Jiří Kohoutek a Radek Koten.

Důvodem takového zájmu poslanců je vážnost situace v našich lesích, katastrofické prognózy vývoje kůrovcové kalamity v příštím roce a velmi nízká částka určená ve státním rozpočtu na podporu lesního hospodářství, která naprosto neodpovídá rozsahu problémů, s nimiž se potýkají vlastníci lesů.

„Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů tyto poslanecké iniciativy podporuje. Jsme rádi, že jim není osud našich lesů lhostejný a že chápou zoufalou situaci, v níž se nacházejí vlastníci lesů“, řekl František Kučera, předseda SVOL, a dodal: „věříme, že se podaří přesvědčit dostatek poslanců napříč politickým spektrem a tento návrh bude při hlasování přijat“.

V návrhu státního rozpočtu, který předkládá vláda ČR, je na podporu lesního hospodářství pro rok 2019 zatím navržena částka ve výši 620,9 milionu korun. Ministerstvo zemědělství přislíbilo v rámci svého rozpočtu tuto částku zvýšit přibližně na dvojnásobek. Ale to zdaleka nestačí, protože již současné škody jsou odhadovány asi na 12 miliard. A nárůst škod bude pokračovat v příštím roce a dalších letech.

„Čelíme velkým problémům, které se už nedají odkládat a vláda má povinnost je řešit. Kůrovcová katastrofa devastuje naše suchem oslabené lesy. Změny zdravotního stavu chřadnoucích lesů jsou viditelné na první pohled na mnoha místech republiky. V současné době je napadeno lýkožroutem smrkovým až 20 milionů metrů krychlových stojících smrkových porostů. Jediným efektivním a účinným opatřením je včasná a rychlá asanace napadených stromů. Podle některých odhadů mohou kůrovcové těžby v příštím roce dosáhnout až trojnásobku běžných ročních těžeb,“ uvádí tisková zpráva SVOL.

V současné době dosahuje průměrná cena kůrovcového dříví historického minima a pohybuje se pod 1000 Kč/m3, což je pod hranicí rentability lesního podniku; cena přitom neustále klesá. Cena kulatinových sortimentů, které tvoří 2/3 těžby, se pohybuje kolem 1000 Kč/m3. Cena vlákninových sortimentů, které tvoří 1/3 těžby, činí cca 500 Kč/m3.

V současné době je průměrný výnos z jednoho hektaru lesního majetku přibližně 3 tisíce korun pod limitem, který je nutný k obnově kalamitních ploch, jejich zajištění a pěstování do věku produkce (do 40 let). Bez podpory Ministerstva zemědělství ve formě kompenzace ztráty na výnosu z lesní výroby (podobně jako u zemědělců), nebudou vlastníci lesů schopni obnovit kalamitní plochy a zajistit porosty do produkční fáze.

Poslanci navrhují v rámci rozpočtu Ministerstva zemědělství přímo vyčlenit na řešení následků sucha v lesích částku 3,8 miliardy korun. Do řešení problému chtějí zapojit i Ministerstvo životního prostředí. Navrhují posílení rozpočtu Ministerstva zemědělství o 2 miliardy korun a jejich přesun z rozpočtu Ministerstva životního prostředí. Jednu miliardu navrhují použít z prostředků určených na program „Nová zelená úsporám“, jenž je financován z prodeje emisních povolenek; a jednu miliardu použít z prostředků na program „Dešťovka“.

„Vzhledem k tomu, že lesy významně napomáhají snižování skleníkových plynů, bylo by efektivní přesunout část prostředků z prodeje emisních povolenek na podporu lesního hospodářství. Nezalesněné holiny nepoutají žádný uhlík, naopak při postupujícím rozkladu zbytků dřeva a půdy se CO2 do ovzduší uvolňuje. Mladé stromky v obnovených porostech budou při svém růstu naopak odčerpávat z atmosféry významné množství CO2. Nejlepším prostředkem na tvorbu srážek a zadržování vody v krajině jsou právě lesy. Význam lesů pro koloběh vody v přírodě je naprosto klíčový a nezastupitelný. Nelze vodu jen zadržovat, musíme ji udržovat v oběhu,“ upozorňuje SVOL. Zároveň apeluje na všechny poslance, aby při závěrečném hlasování o státním rozpočtu na rok 2019 mysleli na zachování a obnovu lesů pro příští generace.

Text pozměňovacího návrhu najdete zde.

Podle tiskové zprávy SVOL, red.

Ilustrační foto: Archiv redakce Les aktuálně