Studenti, přihlaste se do soutěže Věda pro Zemi

17066657 - the big tree growth from a book with beautiful sky background

Národní zemědělské muzeum v Praze vyhlásilo druhý ročník soutěže o nejlepší bakalářské, diplomové a disertační práce Věda pro zemi. Soutěž, která poukazuje na význam vědy pro náš život a zároveň si klade za cíl podpořit mladé lidi v jejich výzkumu, se uskuteční pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.  Mezi tematickými okruhy nechybí ani lesnictví, lesní hospodářství a myslivost.

„Název soutěže Věda pro zemi ukazuje na poslání a význam vědy pro náš život. Chceme motivovat mladé vědce v jejich činnosti a podnítit studenty vysokých škol ve snaze o co nejlepší odbornou práci. Jsme si současně vědomi, že vzniká celá řada kvalitních absolventských prací, jejichž obhájením končí jejich úloha a veřejnosti zůstávají výsledky mnohdy několikaleté kvalitní práce utajeny. Takovouto soutěží můžeme umožnit jejich publikování,“ říká vedoucí Oddělení vědy a výzkumu PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D.

Soutěž muzeum vyhlašuje ve třech kategoriích, pro bakalářskou, diplomovou a doktorskou (či disertační) práci, a ve dvanácti tematických okruzích. V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Oceněným bude umožněna spolupráce s Národním zemědělským muzeem, které zajistí vydání nejlépe vyhodnocených prací v podobě odborné publikace nebo v podobě odborného článku v muzejním recenzovaném neimpaktovaném časopise Prameny a studie. Vybraným autorům bude přináležet i finanční ocenění v závislosti na druhu publikování (od 1 000 Kč do 10 000 Kč).

Přihlášky do soutěže mohou zájemci zasílat do 30. června. Hodnocení, které provádí komise složená z členů Vědecké rady muzea, bude probíhat až do poloviny září. Vyhlášení výsledků proběhne v říjnu 2017. V loňském, prvním ročníku, se do soutěže přihlásilo celkem 22 mladých vědců. Více informací na www.vedaprozemi.cz

Zdroj: http://www.nzm.cz

http://www.agris.cz

Ilustrační foto: 123 RF   Autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_kittichais