Střediska environmentální výchovy vstupují do dvacáté sezóny, připravují řadu zásadních novinek

Devatenáct let intenzivní práce s dětmi a mládeží má za sebou Středisko environmentální výchovy (SEV) Národního parku Šumava ve Vimperku. V současné době, kdy začíná dvacátá sezóna, nabízí Správa výukové programy již ve třech střediscích a má uzavřené partnerství s jedenácti školami. Od začátku roku 2015 bude v provozu nové ubytovací středisko na Horské Kvildě, rozšíří se portfolio partnerských škol a začne využívat 3,5 milionu korun, které nově získalo z dotačních titulů.

Středisko environmentální výchovy v roce 1994 přitom začínalo velmi skromně, přednáškami na školách a víkendovými programy pro rodiče s dětmi.

„Tehdy jsme jezdili i se strážci přímo do škol. Dnes naopak školy jezdí sem k nám, do skvěle vybavených učeben v našich třech střediscích ve Stožci, Vimperku a Kašperských Horách a pochopitelně do přírody. Připravujeme programy pro předškoláky, žáky prvních a druhých stupňů základních škol, středoškoláky a také pro studenty vysokých škol,“ vysvětluje vedoucí informačních středisek a středisek environmentální výchovy NP Šumava Martina Kučerová.

V průběhu školního roku 2013/2014 naši lektoři odučili 7500 dětí v rámci 450 různorodých programů. Děti a studenti díky tomu poznávají jedinečnost a krásy Šumavy, jejích lesů, rašelinišť, vod, ale i fauny a flory.

„Programy jsou rozdělené na venkovní a vnitřní, a to zhruba půl na půl. Největší zájem je o základní program, který představuje Národní park Šumava, velmi oblíbené jsou také programy o lesních ekosystémech, rašeliništích nebo zvířatech,“ tvrdí lektor Stanislav Čtvrtník.

„Navíc naše programy, které doplňují primárně znalosti o regionu Šumavy, také rozšiřují rámcově vzdělávací programy škol. Naši lektoři vyučují i studenty pedagogické fakulty, jak realizovat přírodovědné exkurze. Jedná se o čtyřdenní školící program, který chceme v nejbližší době certifikovat,“ doplňuje Martina Kučerová.

Střediska Environmentální výchovy Národního parku Šumava pracují s partnerskými školami, kterých je v této chvíli jedenáct a jejich počet stále roste. Partnerské školy totiž mají řadu výhod, od poskytnutí promyšlených didaktických materiálů, až po autobus zdarma, který žáky přiveze z jejich školy na jeden zvolený program do Národního parku zdarma.

„To je nová služba, kterou můžeme nabídnout díky dotacím ze státního fondu životního prostředí. Střediska EV jsou velmi úspěšná při získávání dotačních titulů, naposledy uspěla se všemi podanými žádostmi o dotace, kterých bylo dvanáct a získala tak 3,5 milionu korun na různé činnosti v průběhu dvou let,“ vypočítává úspěchy SEV mluvčí Jan Dvořák.

Největší novinkou pro nastávající školní rok bude otevření nového, v pořadí čtvrtého střediska na Horské Kvildě, které bude nabízet pobytové programy až pro čtyřicet osob. Doplní tak pobytové středisko ve Stožci, které s 32 lůžky nestačí uspokojit obrovskou poptávku škol.

„Environmentální výchova je nedílnou a velmi důležitou součástí Správy Národního parku. Je proto nutné ji podporovat a zřízení dalšího střediska na Horské Kvildě v chatě Hamerka, která původně byla postavená jako škola, je vcelku logickou věcí. Díky tomu budeme moci rozvíjet programy pro střední a vysoké školy, pro které bude toto zařízení primárně určené,“ říká ředitel správy NP a CHKO Šumava Pavel Hubený.

Střediska environmentální výchovy připravují i celoroční akce pro veřejnost a pořádají přírodovědné kroužky. Více informací najdete na internetových stránkách www.npsumava.cz

Zdroj: www.npsumava.cz, 2. září 2014