Tag Archives: využití dronů pro monitoring

Bledule jarní v přírodní rezervaci Arba letos spočítal dron

Po vyhodnocení získaných dat se ukázalo, že zde bylo na 45 700 květů.

Přírodní rezervace Arba v nivě řeky Kamenice chrání společenstva rostlin a živočichů, která pro svůj život potřebují louky a prameniště. Zdejší bledule jarní letos pomáhal monitorovat dron vůbec poprvé.