Tag Archives: vyšší polohy

Jedle obrovská je atraktivní dřevinou i pro naše lesy

Jedle obrovská (Abies grandis /Dougl. ex D. Don/ Lindl.) patří k potenciálně nejvýznamnějším introdukovaným dřevinám s vysokými produkčními možnostmi. V Čechách byla jedli obrovské z hlediska okrasného využití a pěstování věnována pozornost již před řadou desetiletí. K výzkumu jedle obrovské ohledně provenienčních pokusů v České republice přispívá i Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.