Tag Archives: vliv výchovy na kvalitu a množství opadu borovice

Vědci zjišťovali, kolik dusíku se do půdy dostává společně s jehličím borovice

Živinové cykly dřevin a jejich ovlivnění lesním hospodářstvím se dostávají poslední dobou do popředí zájmu výzkumu i lesnické praxe, souvisí to s nárůstem objemů spalované biomasy těžebních zbytků. Tato problematika vyvolává u mnohých vědců obavy, zda se odvozem těžebních zbytků nebude lesní půda ochuzovat o důležité živiny a nebude tak postupně docházet k její degradaci.