Tag Archives: Vetelské rybníky

Návrat kuňky na Vetelské rybníky

Evropsky významná lokalita Vetelské rybníky v CHKO Žďárské vrchy byla dlouhou dobu bez charakteristického žabího hlasu. Letošní jaro potvrzuje comeback. Vetelské rybníky byly zapsány na seznam evropsky významných lokalit v roce 2005. Důvodem byl právě výskyt kuňky ohnivé – drobné žabky s nápadným oranžovým bříškem a typickým hlasem … uhh, uhh, …