Tag Archives: těžké kovy

Třetina emisí olova v lesích pochází z odpalování ohňostrojů a pyrotechniky

Smrkové porosty více zachytávají atmosférické znečištění než buky a ukládají jej v nadložním humusu, proto vzhledem k masivnímu chřadnutí představují riziko zvýšeného uvolňování potenciálně toxických látek do vodních zdrojů. Vědci zkoumali vliv smrku a buku na obsah kadmia, mědi, olova a zinku v lesních půdách v Jeseníkách.

Jsou jedlé houby v Jeseníkách opravdu jedlé?

Čeští vědci pracují na rozsáhlé studii mapující výskyt těžkých kovů v houbách. Cílem rozsáhlé dvouleté studie je zjištění vlivu lesních porostů na přítomnost těžkých kovů v půdě a jedlých houbách. Výsledkem odborného šetření bude mimo jiné doporučení pro vlastníky lesa k pěstební činnosti a také doporučení pro houbaře.

Staré herbáře posloužily ke zmapování, jak v čase narůstalo zatížení těžkými kovy

Biology lesson and study of the structure of plants

Mohlo by se zdát, že herbáře s vylisovanými květinami patří k botanické praxi spíše historicky a dnes už nemají odborníkům mnoho co říct. Jak nyní názorně ukázala práce Sofie Rudinové z Brownovy univerzity, herbáře stále mohou zodpovědět celou řadu zásadních ekologických otázek. Třeba ty, týkající se znečištění půdy a ovzduší. Informuje o tom ScienceDaily.