Tag Archives: strukturně bohaté lesy

Strukturně bohaté a zralé lesy mají obrovský potenciál poutat uhlík, pokud snížíme emise

Nová studie publikovaná v prestižním časopise Nature odhaduje, že strukturně bohaté lesy a lesy, kterým je umožněno dozrát, by mohly v příštích dekádách zachytit přibližně 226 gigatun uhlíku. To ale bude platit pouze v případě, že zároveň snížíme emise skleníkových plynů.