Tag Archives: StA?tnA� pozemkovA? A?A�ad

Biokoridory jsou klidovou zónou pro zvěř

Lokální biokoridor v Běcharech, který měla na starosti pobočka Státního pozemkového úřadu v Jičíně, se umístil na druhém místě v soutěži Společné zařízení roku 2016 v kategorii opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Myslivci spolupracují při pozemkových úpravách i preventivních opatřeních v krajině

Státní pozemkový úřad (SPÚ) a Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) mají mnohdy v krajině společné zájmy a úkoly. Proto spolu již delší dobu spolupracují a toto partnerství se dále prohlubuje. Konkrétní podoba spolupráce SPÚ a ČMMJ je popsána a zakotvena ve smlouvě, kterou obě organizace loni podepsaly.