Tag Archives: seminA?A�e

Pozvánka na semináře k Programu rozvoje venkova

41566356 - autumnal landscape in fog, sumava, czech republic

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádá v březnu dva jednodenní semináře pod záštitou Ministerstva zemědělství - sekce lesního hospodářství. Semináře "Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020: priority a opatření pro lesní hospodářství, národní dotace do lesního hospodářství" jsou určeny pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další odbornou širokou veřejnost.