Tag Archives: seminA?A�

Seminář: Ořešák černý – dřevina roku 2017

Pro vlastníky lesů, podnikatele v lesním hospodářství, pracovníky lesnického provozu, odborné lesní hospodáře, ochránce přírody, zástupce veřejné správy a studenty je určen seminář na téma Ořešák černý dřevina roku 2017. Setkání, které se uskuteční v úterý 29. srpna v Kunovicích, pořádá Česká lesnická společnost ve spolupráci s tamní Výzkumnou stanicí Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Na semináři budou představeny aktuální problémy a možnosti využití ořešáku, který byl pro rok 2017 vyhlášen státním podnikem LČR dřevinou roku.