Tag Archives: Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL)

Pro vlastníky: Příručka shrnující možnosti finančních podpor pro hospodaření v lese

Pro všechny majitele lesů připravilo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL) příručku, která přehledně shrnuje možnosti nárokových i nenárokových finančních podpor využitelných při hospodaření v lese, a to nejen z resortu Ministerstva zemědělství, ale i Ministerstva životního prostředí, evropských fondů a krajů.

Sdružení vlastníků lesů: Koronavirus ohrožuje boj s kůrovcem v nestátních lesích

Pro zajištění účinného boje lesníků s kůrovcem a zachování lesů pro další generace, nelze podle Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL) přestat těžit, přibližovat a asanovat kůrovcem napadené dřevo. Při současném vývoji počasí lze očekávat, že se první rojení kůrovce objeví na níže položených lokalitách už v průběhu následujících 2-3 týdnů. Pokračování boje s kůrovcem v nestátních lesích je ale podle vyjádření SVOL vážně ohroženo. Více než polovina žadatelů ještě neobdržela příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za období 2017-2018. Jejich situaci dále významně zhoršuje šíření koronaviru a karanténní opatření.

Les jako lék: 5 benefitů osamělé procházky

Individuální zdravotní procházka tam, kde je minimální kontakt s dalšími lidmi, zůstala v současné situaci jako možnost ukonejšit znepokojenou duši a protáhnout tělo. Jestliže máte možnost, využijte k ní les. Tady je 5 benefitů osamělé procházky lesem.

SVOL žádá o řešení možných rizik spojených s novelou drážního zákona

Zástupci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) se obrátili na ministra dopravy Karla Havlíčka s žádostí o vytvoření společného postupu (metodiky), jak řešit potenciální rizika aplikace novely drážního zákona. Lesníci poukazují na možné riziko plošného odlesnění lesních pozemků. Vynucené odlesnění rozsáhlých lesních ploch v okolí drah by podle nich ve svém důsledku mohlo vést nejen k negativním dopadům na lesní ekosystém a životní prostředí, ale i na vlastní těleso dráhy a jeho bezprostřední okolí.

Sdružení vlastníků: Návrh nového stavebního zákona nehledí na lesy

Návrh nového stavebního zákona, podle kterého by měla vzniknout dvoustupňová povolovací soustava v čele s Nejvyšším stavebním úřadem,  nehledí podle Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) na lesy a pokud by prošel, dal by zákon zelenou developerům. Premiér Andrej Babiš usiluje o to, aby nový stavební zákon vstoupil v platnost v roce 2021, účinnosti by měl nabývat postupně až do poloviny roku 2023. Podle SVOL má návrh zákona ale zásadní nedostatky.