Tag Archives: SchwarzenberskA? plavebnA� kanA?l

Lesníci opraví Želnavský smyk a dosud nepřístupnou část Schwarzenberského kanálu

Takzvaný Želnavský smyk, spojující Schwarzenberský plavební kanál s Vltavou bude obnoven. Práce na jeho opravě začnou ještě před koncem tohoto roku a dokončeny by mohly být na jaře 2021. Více než 3 a půl kilometru dlouhý úsek šumavské technické památky opraví Vojenské lesy a statky ČR v rámci společného projektu s Lesy ČR a rakouským obecním spolkem Tourismusverband Böhmerwald. Oprava je součástí společného česko-rakouského projektu financovaného z evropského fondu pro regionální rozvoj INTERREG V-A Rakousko – Česká republika a jeho cílem je zachovat a zlepšit stav přírodního a kulturního dědictví Schwarzenberského plavebního kanálu a také rašeliniště Bavorské nivy na rakouské straně.

Lesy ČR se podílejí na obnově Schwarzenberském plavebního kanálu v jižních Čechách

Lesy ČR se již několik let úspěšně podílí na úpravách ucelených částí kanálu. „Nyní společně s dalšími českými a rakouskými partnery chceme v obnově vybraných úseků kanálu pokračovat. A to opět za přispění Evropské unie prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020,“ řekla Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků Vltavy z podniku Lesy ČR.