Tag Archives: sA?zenA� poloodrostkA?

Využití přenosného motorového jamkovače při zakládání lesa

Příspěvek autorů Martin Baláš – Ivan Kuneš – Jarmila Nárovcová je jedním z prvních náhledů, který komplexněji pojednává o problematice polomechanizované výsadby pomocí půdních jamkovačů v podmínkách ČR.