Tag Archives: sadebnA� materiA?l

Školkaři: Sadebního materiálu bylo na jaře dost

Zástupci Sdružení lesních školkařů České republiky reagovali na tiskovou zprávu Ministerstva zemědělství, podle níž jedním z důvodů, které vedly k odvolání generálního ředitele státního podniku Lesy ČR,  bylo nezajištění sadby, proto nyní není možné obnovovat vytěžené lesy. "Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. považuje za významné sdělit, že sadebního materiálu pro obnovu lesních porostů byl na jaře 2018 dostatek a celkově nabídka překročila poptávku (letos i vlivem omezování obnovních projektů v souvislosti s nepříznivým vývojem počasí)," uvádějí školkaři. 

Správný postup při zalesňování je základem úspěchu umělé obnovy lesa

Přicházející jaro představuje nejlepší dobu pro výsadbu mladých stromečků. Umělá obnova lesa představuje přibližně 75 % z celkové obnovy lesa, přirozená obnova pak činí 25 %. Ročně se obnoví les zhruba na 26 000 ha. V loňském roce uhynulo na různých lokalitách 25 – 40 % čerstvě vysazených mladých stromečků vlivem extrémního počasí – tepla a sucha. Svůj podíl na tom mělo i podcenění tohoto faktoru při manipulaci se sazenicemi před výsadbou. Pro růst nového lesa je tedy dodržování správných postupů při zalesňování velmi důležité.