Tag Archives: rosnička

Na pomoc Cholupickému mokřadu!

V Cholupickém mokřadu při jižním okraji Prahy provedli členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Koniklec za finančního přispění Nadačního fondu Veolia mozaikovitou prořezávku náletových dřevin. Pomohli tím jednomu z nemnoha zajímavých pražských mokřadů. Částečné odstranění stromů je jedním z nutných kroků k obnově mokřadu. Jeho účelem je proslunění lokality. To vede k podpoře růstu vodních rostlin a na ně vázaných živočichů a dalších organismů.

Obnova rybníků zlepšila životní podmínky pro mnoho živočichů

V létě byla završena revitalizace rybniční soustavy v přírodní rezervaci U Sedmi rybníků mezi Františkovými Lázněmi a Skalnou. Nově vytvořené vodní plochy hned osídlil vzácný čolek velký.