Tag Archives: proA�ezA?vky

Na Šumavě se musí prořezávat cesty i v prvních zónách. Kvůli hasičům

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje v minulých měsících provedl na území NP Šumava kontrolu se zjištěním, že na některých účelových cestách zasahovaly do průjezdního profilu větve mladých stromků, padlé suché stromy či traviny. Na základě této kontroly udělil parku pokutu ve výši 50 tisíc korun. "Jelikož tato pokuta by nám mohla být udělována opakovaně, museli jsme přistoupit k zásahu, který nepochybně návštěvníci národního parku zaznamenají," říká Pavel Hubený, ředitel Národního parku. Dva týdny teď budou pracovníci Správy Národního parku Šumava prořezávat náletové dřeviny v okolí některých účelových cest, které vedou bezzásahovými územími v I. a II. zónách národního parku.