Tag Archives: prA?zkum veA�ejnA�ho mA�nA�nA�

Lesy pohledem české veřejnosti: jak mají vypadat a jak se v nich má hospodařit

Česká veřejnost vnímá lesy v širokých souvislostech ochrany životního prostředí, současně si je vědoma důležitosti produkční funkce lesů. Vyplývá to z výsledků zkoumání postojů veřejnosti k hospodaření v lesích České republiky. Průzkum letos provedl Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Šetření je součástí aktivity Lesy jako součást krajiny a zdroj poznání v programu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů.

Lidé chodí do lesa nejčastěji za odpočinkem. Nejvíce jim vadí pohozené odpadky

Strnady – 31. října 2017 – Díky dotazníkovému šetření mezi návštěvníky Ostravských městských lesů získali lesníci přesnější informace o tom, proč lidé lesy navštěvují, co zde preferují a co se jim nelíbí. Znalost názorů a preferencí veřejnosti na hospodaření a správu lesního majetku je jedním z předpokladů optimální péče o lesy s cílem maximálně sladit jejich produkční a mimoprodukční funkce.