Tag Archives: PraA?skA? deklarace o lesA�ch

Pražská deklarace podporuje biologickou rozmanitost lesů

Ministr zemědělství České republiky Marian Jurečka a ministr výživy a zemědělství Spolkové republiky Německo Christian Schmidt v pátek podepsali Pražskou deklaraci o lesích, ve které oceňují výsledky strategického dialogu mezi oběma zeměmi. Zdůraznili, že integrace podpory biologické rozmanitosti do trvale udržitelného obhospodařování lesů je nezbytná. Tímto způsobem obě země pomáhají naplňovat Lesnickou strategii EU.