Tag Archives: PR Ostrůvek

Opomíjená přírodní rezervace překvapila

V nevelké přírodní rezervaci Ostrůvek na Tachovsku v chráněné krajinné oblasti Český les bylo objeveno 90 druhů lišejníků a hned dva vzácní brouci. Ostrůvek je dosti nenápadné, těžko přístupné a neprozkoumané území nedaleko Lesné a cílem bádání se stal až v posledních letech při mapování vybraných druhů rostlin a živočichů, organizovaném Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR v rámci projektu „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice“.