Tag Archives: pA�emnoA?enA�

Příčiny zvyšování stavů černé zvěře

Černá zvěř (divoká prasata) patří k nejstarším druhům lovné zvěře na naší planetě. Dokládají to archeologické nálezy ze starých sídlišť a nástěnné malby ve španělské Altamíře. Černá zvěř byla předmětem lovu od dávnověku. Její lov byl velmi oblíben, což dokládá mimo jiné i pověst o udatném Bivojovi.