Tag Archives: pA�edpovA�A? vA?voje lA?koA?routa smrkovA�ho

Systém včasného varování před lýkožroutem smrkovým

Strnady – 6. dubna 2017 – V důsledku měnících se podmínek prostředí a očekávaného oteplování bude s největší pravděpodobností docházet u lýkožrouta smrkového k urychlení jeho vývoje, dřívějšímu dokončení životního cyklu a zakládání další generace v sezóně.