Tag Archives: PA�edosevnA� pA�A�pravy bukvic s rA?znou hloubkou dormance

Správná předosevní příprava pomůže bukům do života

Zejména pro školkaře a také lesní hospodáře, kteří mají v plánu výsadbu listnatých dřevin, by mohly být zajímavé výsledky výzkumu, týkající se předosevní přípravy bukvic s různou hloubkou dormance. Dormance (z lat. dormans, spící) je souhrnné označení pro přechodné zastavení nebo omezení fyziologických procesů v živých organismech. Hlavní význam je v úspoře energie, která pomáhá organismu nepříznivé období přežít. Může být vyvolána geneticky i vnějšími vlivy, zejména nepříznivým počasím. Bukvice jsou typickým příkladem semen s hlubokou dormancí, což způsobuje ve školkařské praxi nemalé problémy s dosažením požadovaného počtu semenáčků vysoké kvality.