Tag Archives: OSN

Sedmého září: Mezinárodní den čistého ovzduší

OSN vyhlásila na 7. září Mezinárodní den čistého ovzduší. Jak je na tom s ovzduším Česká republika? Přes 60 % obyvatel ČR žije v oblastech, kde jsou (alespoň u jedné škodliviny) překračovány zákonné limity pro obsah znečištění v ovzduší. Ovšem přísnější mezinárodně doporučený hygienický limit Světové zdravotnické organizace pro koncentraci nebezpečného jemného prachu u nás splňují jen odlehlé lokality na Šumavě a několika dalších místech.