Tag Archives: opatA�enA�

Kůrovcová situace se nezlepšila. Vlastníkům lesa poradí Lesní ochranná služba

20454293 - damaged environment - forest destroyed by bark beetle

Včas vyhledávat a ošetřit napadané dříví, ve kterém se kůrovci vyvíjí, nebo jej chytat pomocí feromonových lapačů, to jsou hlavní opatření, jak ochránit lesy před dalším napadením tímto kalamitním škůdcem. Ministerstvo zemědělství doporučuje vlastníkům lesů (ti jsou podle lesního zákona povinni se o svůj majetek starat), aby se při zjištění napadení lesních porostů kůrovci neprodleně obraceli na své odborné lesní hospodáře.