Tag Archives: OhroA?enA� druhy ptA?kA?

Podpořte návrat koroptve polní do naší přírody

Koroptev polní je jedním z hrabavých ptáků, kteří postupně mizí z naší přírody. Na vině jsou nevhodná struktura krajiny, chemická likvidace „plevelů“, jejichž zelené části a semena často koroptev využívá jako zdroj potravy nebo predátoři jako liška nebo někteří dravci.  Nezbytným předpokladem pro vytvoření podmínek pro návrat koroptví a dalších druhů do krajiny, nebo pro zvýšení jejich stavů, je zlepšení prostředí. Existuje několik možností, jak toho dosáhnout.