Tag Archives: ochrana sklA?dek dA�eva

Tipy na účinnou ochranu skládek dřeva před kůrovcem

Nejen živé smrky, ale i pokácené stromy uskladněné v lese a čekající na další zpracování, jsou ohroženy napadením lýkožroutem smrkovým a dalšími kůrovci. Aby nedošlo ke znehodnocení dřeva na skládkách a tím i značným ekonomickým ztrátám, existují nová účinná opatření. Dvě možné metody ochrany skládek smrkového dříví před napadením lýkožroutem popisují odborníci z Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. v nové metodice. Ta je určena všem majitelům a správcům lesa, kteří se chtějí na letošní předpokládanou kůrovcovou kalamitu dobře připravit.